Toa lasa mandalo Opentransit indray i Moov ?

Angaha tapaka indray ny tambazotra Eassy no toa mandalo Opentransit i Moov ? Marihina moa fa ny Opentransit dia ny tambazotran'ny France Télécom, tompon'ny Orange Madagascar.

Izaho anefa androany 24 jiona nefa toa namaky aho fa i Telma no nanavotra an'i Orange Madagascar. Misy zavatra tsy azoko kely, fa ny tsapa aloha dia ny fisian'ny fahatapahana madinika rehefa mandalo Opentransit.

Tsy hoe i Orange angamba no ratsy fa ny findramana tambazotra no mampisy olana.